اختتامیه دوزادهمین شب شعر ملی فاطمی

تاریخ : ۲۱ اسفند ۱۳۹۴