بازدید حجت الاسلام گشتاسبی نماینده ولایت فقیه در ناحیه مقاومت بسیج

مصاحبه با حجت الاسلام گشتاسبی نماینده ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج

این مجموعه را چطور دیدید ؟

این مجموعه کار سنگین و بسیار خوبی است یکی از مسائل مهمی که امروزه می توانیم با آن دین و اعتقاد را تبلیغ کنیم و در وجود مردم بصیرت ایجاد کنیم به وسیله هنر است و مجموعه اینجا بهترین هنری است که ما می توانیم ارائه بدهیم به نسل جوان که بتوانند از آن بهره مند شوند و بهره گیری کنند برای زندگی دنیوی و اخروی و برای محفوظ ماندن در برابر حجمه های دشمن.