زیارت عاشورا با مداحی حاج مهدی منصوری( ۲ فروردین۹۴)

زیارت عاشورا باصدای دل نشین حاج مهدی منصوری و رونمایی دو باره از پرچم حرم امام رضا (ع) (یک شنبه ۲ فروردین )

(جهت دریافت زیارت عاشورا به قسمت صوت مراجعه نمایید)