شعر خوانی شاعران و سخنرانی دکتر سنگری با حضور امام جمعه محترم جهرم (ظهر ۲۱ اسفند)

دکتر سنگری

پخش آنلاین

ابد الرحیم سعیدی راد

پخش آنلاین

آرش محبوب زاده

پخش آنلاین
حسین برومند

پخش آنلاین
خود دامی

پخش آنلاین

روح الله قناعتیان

پخش آنلاین
سید مجید موسوی

پخش آنلاین
مجتبی خرسندی

پخش آنلاین
محمد رضا اسلامی

پخش آنلاین
نظام الدین شکاری

پخش آنلاین
هادی جان فدا

پخش آنلاین