غرفه دبستان پسرانه امام علی (ع)

در این غرفه جمعی از حافظان قرآن در مقاطع تحصیلی اول تا ششم دبستان حضور دارند که در جمع آنها حسین عبدالهی نژاد در مقطع چهارم و امیرحسین قانع در مقطع پنجم حافظان کل قرآن هستند .
حضور سرکار خانم خرد معاونت اداره بهزیستی جهرم و کارشناس ارشد مددکار اجتماعی به عنوان مشاور خانواده خدمتی از این غرفه برای بازدید کنندگان است .