غرفه مهد و پیش دبستانی امام علی (ع)

در این غرفه کلاس های آموزشی از قبیل آموزش قرآن و کاردستی در حال برگزاری است و خانواده های بازدید کننده از یادمان می توانند کودکان خود را در طول مدت بازدید به این غرفه بسپارند تا از آموزش های مربیان بهره مند شوند .