مصاحبه با خادم خانه حضرت زهرا (س)

مصاحبه با مجید خاموشی خادم خانه حضرت زهرا(س)

مجید جان چند ساله که اینجا خادمی می کنی؟

  • از سال دوم یادمان اینجا بودم، یعنی تا الان ۱۱ ساله

خب، چه جوری با این مجموعه آشنا شدی ؟

  • از سال اول بازدید کننده بودم و سال دوم که برای بازدید اومدم جرقه ای تو ذهنم زده شد که منم بیایم اینجا خدمت کنم . از بچه های انتظامات سوال کردم که چجوری می تونم بیام و کاری انجام بدم  راهنماییم کردنو من جلو درب خانه حضرت رو برای خادمی انتخاب کردم.

چرا ۱۱ ساله که در خونه حضرت زهرا وایمیستی ؟

  • چون دلم اینجاست . خب اینجا همه جاش متبرکه ولی نقطه عطفش در خونه حضرت زهرا هست.اینجا یه آرامش دیگه ای داره یه حس دیگه ای داره