نماز خواندن بازدیدکنندگان در خانه حضرت زهرا (س)

در یادمان باس کبود بعد از کوچه بنی هاشم و پس از ورود به خانه حضرت زهرا (س) در اتاق های خانه معنویتی چشم گیر و روح نوازی وجود دارد که بسیاری از بازدید کنندگان مرد و زن پس از وارد شدن شروع به نیایش و قرآن خواندن ونماز خواندن می کنند.