امشب ۹۵/۱۰/۱۶با حضور خادمین مادر به همراه خانواده هایشان برگزار شد .
سردار حاج احمد ربیعی مدیر مسئول دارالقران امام علی (ع)در این همایش سخنرانی کردند .